Skip to main content

Auto na Punkty

Program punktowy, który modyfikuje w czasie rzeczywistym miesięczny koszt subskrypcji samochodu użytkownika

Wiele mówi się na temat ograniczania szkodliwego wpływu człowieka na środowisko, a w szczególności – motoryzacji. Dotychczasowe rozwiązania opierały się na technice producentów i coraz doskonalszych systemach oszczędzania paliwa czy oczyszczania spalin. Jednak nawet najdoskonalsze systemy mogą wyłącznie ograniczyć skutki zachowania kierowcy.

 

Dostrzegając ten problem, Kodi Tech, stworzyło pierwszy w Polsce, całkowicie zautomatyzowany program punktowy, który modyfikuje w czasie rzeczywistym miesięczny koszt subskrypcji samochodu użytkownika. W zamian za proekologiczne zachowania, za oszczędność paliwa, za bezpieczne zachowanie na drodze, nagradzamy kierowców i obniżamy ich miesięczne koszty. W efekcie, pomagamy im jednocześnie zaspokoić ich potrzeby mobilności oraz rozwoju biznesu, a jednocześnie – zachęcamy do troski o wspólne dobro, jakim jest środowisko.

 

Taka jest nasza wizja świata, w którym sektor finansowy wspiera zieloną transformację. Po zakończeniu pilotażu na terenie Polski, program Auto na Punkty będzie rozszerzany na rynki innych krajów Unii Europejskiej.

Leave a Reply

Order your device